Dossierscan en –analyse

Dossierscan en –analyse

Het is natuurlijk zeer onaangenaam als een van uw medewerkers niet actief kan deelnemen aan het arbeidsproces in uw organisatie. Vooral als het een lange periode betreft. U, als werkgever of teamleider, heeft behoefte aan een overzicht aan mogelijkheden in het complexe dossier. Er zijn immers vele invalshoeken mogelijk. U bent gebaat bij een degelijke dossierscan of –analyse om vervolgstappen inzichtelijk te maken. Voert u alles wel wettelijk en correct uit volgens de wet verbetering Poortwachter? Benut u optimaal alle kansen die leiden tot substantiële kostenbesparing? Erg belangrijk om dit goed te regelen.

Verzuimdossier

VerzuimKompas analyseert via de zogenaamde stoplichtmethode het dossier, zodat u ook zeker weet dat al uw werkgeversverplichtingen zijn gerealiseerd. U krijgt dus inzicht en gericht advies over de verzuimcasus en kunt efficiënte vervolgstappen nemen. Expertise van een arbeidsdeskundige in verzuimdossiers met cruciale kennis en knowhow op het gebied van wet- en regelgeving is bepaald geen sinecure. Alles moet simpelweg kloppen.

Helder en inzichtelijk

VerzuimKompas biedt professionele en objectieve dossierscans en -analyses en biedt inhoudelijke ondersteuning tijdens langdurige ziekte of uitval van werknemers. Het is een rustgevende gedachte dat u weet dat uw re-integratiedossier correct in orde is. Dit kan een eventuele WIA-aanvraag vereenvoudigen en mogelijke loonsancties van het UWV voorkomen. Bij VerzuimKompas kunt u rekenen op een persoonlijke en actieve opstelling en een heldere en inzichtelijke aanpak.