Coaching

Coaching bij verzuim

Als werkgever, afdelings- of teamleider krijgt u regelmatig te maken met een zieke werknemer. Als dit sporadisch gebeurt, dan zijn de consequenties te overzien. Het komt echter regelmatig voor dat werknemers kampen met privé- en/of werkgerelateerde beperkingen. De basisonkosten van verzuim kunnen gemakkelijk oplopen naar € 300 tot € 400 per dag. VerzuimKompas verzorgt gestructureerde en doelgerichte coaching om ziekteverzuim te voorkomen. Tijdens het coachtraject ligt de focus op verandering bij zowel werkgever als werknemer.

Terugkeer arbeidsproces versnellen

Bij VerzuimKompas weten ze dat het vaak moeilijk is voor een werkgever om in gesprek te gaan met de zieke werknemer. Wat mag je in het kader van de privacywetgeving wél en juist niét vragen? Als werkgever heeft u graag extra ondersteuning van de professionele coach van VerzuimKompas die objectief inzet op effectief gedrag om zó een terugkeer in het arbeidsproces te versnellen. Degelijke up-to-date kennis van wet- en regelgeving is daarbij onmisbaar. Coaching helpt bij eventuele stugge communicatie tussen de werkgever, uw zieke werknemer en de Arbodienst en bij het secuur verstrekken van advies bij het verzuimdossier.

Onderzoek verzuimcultuur

VerzuimKompas stelt vast dat verzuim met regelmaat voorkomt door onverenigbaar gedrag van werkgever en werknemer. Effectieve communicatie ontbreekt met alle onvermijdelijke consequenties als gevolg. Coaching bij VerzuimKompas is dan ook met name gericht op communicatie tussen leidinggevende en personeelslid. Waar bevinden zich de knelpunten en hoe vinden we de juiste balans tussen werk en privé? Welk werk geeft energie en welke arbeid vreet juist krachten? Hoe vermijdt u een te hoge werkdruk en hoe herkent u verschijnselen van stress?

VerzuimKompas onderzoekt de verzuimcultuur binnen uw werkgebied en geeft advies over rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevenden door middel van trainingen en presentaties. VerzuimKompas bekijkt graag uw hulpvraag en geeft voorlichting over wat coaching voor uw organisatie en voor uw werknemers kan betekenen.