Arbeidsdeskundig onderzoek

VerzuimKompas en arbeidsdeskundig onderzoek

Belastbaarheid is het sleutelwoord voor de arbeidsdeskundige van VerzuimKompas. Om werkgevers en werknemers gedegen te helpen met re-integratietrajecten is een diepgaande kennis van belastbaarheid, inzetbaarheid, voorzieningsmaatregelen en alternatieve arbeid een noodzakelijkheid. De arbeidsdeskundige zet feitelijke gegevens om in advies over hoe verenigbaar de huidige functie van de zieke werknemer is met de huidige belastbaarheid. Wat kan wél en wat kan niet? Het doel is om langdurige uitval te voorkomen en een verantwoorde en tevreden terugkeer naar eigen of ander werk te bevorderen.

Advies binnen spoor 1

De arbeidsdeskundige gaat dus op zoek naar het antwoord op de vraag in hoeverre de zieke werknemer nog arbeidsgeschikt is voor eigen of ander werk. Daarbij zijn de medische conclusies van de bedrijfs- of verzekeringsarts van groot belang voor de definitieve analyse. VerzuimKompas geeft advies over eventuele inzet van hulpmiddelen, het aanpassen van werkzaamheden of het zoeken naar een alternatieve functie binnen de organisatie. Alle onderzoeken voldoen vanzelfsprekend volledig aan de Wet verbetering Poortwachter waarbij VerzuimKompas zich richt op reductie van verzuim op spoor 1.

Alternatief met spoor 2

Naast belastbaarheid is redelijkheid ook een kernwoord binnen de visie en missie van de arbeidsdeskundige. Daarom is knowhow en kennis wat betreft sociale wetgeving, WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) prominent aanwezig. VerzuimKompas heeft een breed netwerk aan deskundigen dat focust op spoor 2 en dus alternatieven zoekt buiten de organisatie.