Casemanagement

Casamanagement verzuim

VerzuimKompas weet hoe belangrijk een goed verzuimbeleid is voor een gezonde organisatie. Het is van groot belang dat efficiënt wordt ingezet op hernieuwde inzetbaarheid van de werknemer. VerzuimKompas werkt actief aan het oplossen van problemen en werkt hard aan beperking van schadelast voor de werkgever. Uiteraard met de ogen gericht op het welzijn en belang voor beide partijen.

Wet- en regelgeving Poortwachter

Casemanagement verzuim houdt in dat het re-integratieproces namens de werkgever actief wordt gecontroleerd door VerzuimKompas. Ervaren begeleiding waarbij de permanente focus ligt op actuele Wet- en regelgeving Poortwachter. Vanaf de eerste verzuimdag verzorgt VerzuimKompas de begeleiding van de medewerker waarbij er korte, transparante lijnen worden gelegd met de HR-afdeling of met de leidinggevende. Vanzelfsprekend staat goede dossiervorming centraal. De casemanager van VerzuimKompas houdt permanent de regie over het verzuimdossier en onderhoudt de communicatie richting werkgever, werknemer, bedrijfsarts of arbodienst.

Mogelijkheden en alternatieven

Casemanagement bij VerzuimKompas is er altijd op gericht om de verzuimmedewerker in beweging te krijgen. Factoren die verantwoordelijk zijn voor het verzuim worden probaat aangepakt en dat betekent dat VerzuimKompas samen met u gaat kijken naar een breed spectrum aan mogelijkheden en alternatieven binnen de organisatie. U hoeft zich als werkgever geen zorgen meer te maken over de juiste stappen bij langdurig verzuim. Casemanagement van VerzuimKompas zorgt ervoor dat het kompas betreffende verzuim altijd gericht staat op beheersing van schadelast voor alle partijen.